Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002
🌡️   Chế độ sưởi:       Nhiệt độ bật < Nhiệt độ tắt
❄️ Chế độ làm lạnh: Nhiệt độ bật > Nhiệt độ tắt
 

1. Chế độ sưởi: Đầu ra sẽ được bật khi nhiệt độ giảm đến nhiệt độ bật và tắt khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tắt (Nhiệt độ bật < Nhiệt độ tắt).

Bấm phím Setup (Cài đặt) vào Menu chuyển qua giá trị PO để cài đặt nhiệt độ bật, chuyển qua giá trị P1 để cài đặt nhiệt độ tắt. Tiếp tục nhấn Setup và dùng phím lên và xuống để tăng giảm giá trị cho POP1.

2. Chế độ làm lạnh: Đầu ra sẽ được bật khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ bật và tắt khi nhiệt độ giảm đến nhiệt độ tắt (Nhiệt độ bật > Nhiệt độ tắt).

Bấm phím Setup (Cài đặt) vào Menu chuyển qua giá trị PO để cài đặt nhiệt độ bật, chuyển qua giá trị P1 để cài đặt nhiệt độ tắt. Tiếp tục nhấn Setup và dùng phím lên và xuống để tăng giảm giá trị cho POP1.

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

Chức năng các mã trong bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002

P0: Cài đặt nhiệt độ bật

Nhấn nút Setup để vào Menu bên trong, mặc định là P0, nhấn tiếp Setup và dùng nút lên, xuống để thiết lập giá trị cho P0.

P1: Cài đặt nhiệt độ tắt

Nhấn nút Setup để vào Menu bên trong, mặc định là P0, dùng nút lên, xuống để chọn giá trị P1, nhấn tiếp Setup và dùng nút lên, xuống để thiết lập giá trị cho P1.

P2: Hiệu chuẩn nhiệt độ

Nhấn nút Setup để vào Menu bên trong, dùng nút lên, xuống để chọn giá trị P2, nhấn tiếp Setup và dùng nút lên, xuống để cài đặt giá trị hiệu chuẩn theo yêu cầu. Nếu giá trị nhiệt độ cảm biến phát hiện lớn hơn giá trị nhiệt độ thực tế 0.5°, thì cần đặt giá trị hiệu chuẩn là -0.5°. Nếu giá trị nhiệt độ cảm biến phát hiện nhỏ hơn giá trị nhiệt độ thực tế 1°, thì cần đặt giá trị hiệu chuẩn là 1°. Nhiệt độ cảm biến phát hiện ± Nhiệt độ hiệu chuẩn = Nhiệt độ thực tế.

P3: Độ trễ

Nhấn nút Setup để vào Menu bên trong, dùng nút lên, xuống để chọn giá trị P3, nhấn tiếp Setup và dùng nút lên, xuống để cài đặt giá trị thời gian trễ mong muốn (tính bằng phút). Độ trễ thường được sử dụng đối với máy lạnh, tủ lạnh ... hoặc tùy yêu cầu sử dụng. Nếu không sử dụng độ trễ -> bỏ qua mục này.

Bộ điều khiển nhiệt độ XH-W3002 là một phiên bản cao cấp hơn so với phiên bản XH-W3001 với nhiều chức năng nâng cao như Menu cài đặt trực quan, khả năng hiệu chuẩn nhiệt độ cảm biến và độ trễ, ứng dụng đa mục đích.

Hotline/zalo: 0982 559 658 Email: olashop@outlook.com
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Zalo chat
Zalo chat